AUTOMATIONSTECHNIK Polska Sp. z o.o.

Rozwój  -  Planowanie  -  Projektowanie  -  Kalkulowanie  -  CAD  -  Wdrażanie

AUT-TECH
AUTOMATIONSTECHNIK Polska Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

ul.Graniczna 6
52-116 Iwiny
Tel.: +48 71 38 100 40,

Fax:
+48 71 38 100 50
e-mail:
biuro@aut-tech.pl
Firma nasza powstała w 2001 roku w Jelczu-Laskowicach jako oddział istniej±cego w Niemczech (w Kolonii) od 1987 roku biura konstrukcyjnego AUT-TECH Automationstechnik GmbH. W 2013 roku przenie¶li¶my swoj± siedzibę do Iwin pod Wrocławiem i przekształcili¶my się w odrębn± Spółkę z o.o. wchodz±c± w skład Holdingu AUT-TECH Holding W Kolonii. Dzięki do¶wiadczeniu zdobytemu przez wiele lat działalno¶ci w Polsce zaliczamy się do godnych zaufania partnerów w dziedzinie planowania i projektowania oprzyrz±dowania produkcyjnego i kontrolnego dla znacz±cych producentów branży samochodowej.