AUTOMATIONSTECHNIK Polska Sp. z o.o.

Rozwój  -  Planowanie  -  Projektowanie  -  Kalkulowanie  -  CAD  -  Wdrażanie

Analizy

Metoda Elementów Skończonych
Statyczna i dynamiczna analiza komponentów metodą elementów skończonych

Analiza tolerancji
Statyczne opracowanie tolerancji, biorące pod uwagę wszystkie tolerancje wykonawcze.

Analiza czasowa
Symulacja procesów produkcyjnych uwzględniająca odpowiednie czasy maszynowe i czasy

Symulacja i instalacja VIS-MOCK-UP
Komputerowe symulacje procesów montażowych

ROBCAD / IGRIP

Symulowanie pracy robotówzawierające programowanie off-line.