AUTOMATIONSTECHNIK Polska Sp. z o.o.

Rozwój  -  Planowanie  -  Projektowanie  -  Kalkulowanie  -  CAD  -  Wdrażanie

Dokumentacja
Serwis:
Dokumentacje technologiczne
Dokumentacja techniczno-ruchowa
Przygotowanie prezentacji technicznych
Podręczniki techniczne

Analizy ryzyka
Zgodne z norm± DIN EN 1050

Nasze sługi w dziedzinie dokumentacji bazuj± na normach DIN EN ISO 9001 oraz deklaracjach zgodno¶ci według dyrektyw Unii Europejskiej.
Oferta:
Specjali¶ci maj±cy w swym dorobku opracowanie niejednej specyfikacji zagwarantuj± przejrzysty opis każdego wykonywanego przez firmę projektu.
Na życzenie mog± być również tworzone różnego rodzaju opisy techniczne dowolnych innych obiektów.