AUTOMATIONSTECHNIK Polska Sp. z o.o.

Rozwój  -  Planowanie  -  Projektowanie  -  Kalkulowanie  -  CAD  -  Wdrażanie

Produkcja
Posiadamy możliwości produkcyjne obejmujące szerokie spektrum realizacji zarówno istniejących projektów na podstawie dokumentacji jak i wykonania od podstaw konstrukcji autorskich. Nasze konstrukcje projektujemy kładąc szczególny nacisk na następujące aspekty:
Funkcjonalność i Optymalizacja
Zagwarantowanie powtarzalności rezultatów procesu i minimalizacja czasu trwania cyklu pracy
Ergonomia
Przestrzeganie regulacji prawnych obowiązujących w zakresie ukształtowania stanowiska pracy operatora.
Ekonomika wytwarzania
Minimalizacja kosztów wytwarzania w procesie produkcyjnym zleceniodawcy.
Standaryzacja
Większy udział standardowych elementów, umożliwiający normalizację nowych konstrukcji.