AUTOMATIONSTECHNIK Polska Sp. z o.o.

Rozwój  -  Planowanie  -  Projektowanie  -  Kalkulowanie  -  CAD  -  Wdrażanie

Inne projekty

W dziedzinie przenośników transportowych projektujemy:

- Rynnowe oraz płaskie przenośniki taśmowe
- Przenośniki elastyczne
- Podwójne przenośniki taśmowe
- Przenośniki kubełkowe
- Przenośniki rolkowe oraz łańcuchowe
- Przenośniki zgrzebłowe
- Urządzenia do obrotu, przesuwu i podnoszenia
- Przenośniki płytowe
- Przenośniki płytowe, pionowe, łubkowe
- Planowanie kompletnych urządzeń dla piaskowni i    żwirowni